• Kantoor +5999-8469195 | Mobiel +5999-5209195 | Vanuit NL 085 027 0037

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Informatie en voorwaarden

Kaya Kokolishi 36 Curaçao
Verkoop bij inschrijving Kaya Kokolishi 36 Curaçao. Het object wordt bij benadering aangegeven, dit is geen weergave van de feitelijke of kadastrale situatie.

Het object aan de Kaya Kokolishi 36 te Schelpwijk, Curaçao wordt verkocht middels verkoop bij inschrijving. Dit houdt in dat we geen vraagprijs hanteren en dat er geen onderhandelingen plaatsvinden zoals normaal. In plaats daarvan kan iedereen de kans om vóór een bepaalde datum eenmalig een eindbod uit te brengen. Het is raadzaam om de gehele procedure vooraf zorgvuldig door te nemen.

Enkele feiten over de woning:

 • Gelegen in een cul-de-sac van de Kaya Kokolishi in Schelpwijk;
 • Het perceel is 735m² groot en is eigendom;
 • De woning is waarschijnlijk in 1977 gebouwd;
 • Schelpwijk is een woonwijk die door de Shell gebouwd is;
 • Schelpwijk heeft riolering;
 • Schelpwijk wordt als middenstandswijk beschouwd.

Meer foto’s van de woning zijn hier te bekijken.

Procedure

Bezichtigen 

Er zijn meerdere kijkdagen gepland waarop geïnteresseerden het object kunnen bezichtigen. Tijdens deze momenten is onze makelaar, Robin Nahuis, aanwezig. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken. De volgende en laatste kijkdag staat gepland op zaterdag 18 mei tussen 9.00 en 10.30 uur.

Het object heeft naar schatting meer dan 10 jaar leeggestaan. Hoewel de binnenkant toegankelijk is, geschiedt dit volledig op eigen risico. De woning kampt met ongedierte, waaronder in ieder geval maribomba’s, vleermuizen en witte mieren (komehein).

bovenaanzicht kaya kokolishi 36
Het object wordt bij benadering aangegeven, dit is geen weergave van de feitelijke of kadastrale situatie.

Een bod uitbrengen

Indien u serieuze interesse heeft om het object aan de Kaya Kokolishi 36 te kopen, kunt u een bod uitbrengen vóór 20 mei 2024. Bij uw bod dient u de volgende te voegen:

– Gewenste datum van overdracht;
– Eventuele aanvullende voorwaarden, inclusief het percentage dat u wenst te financieren indien het bod afhankelijk is van financiering;
– Mogelijkheid tot het storten van een aanbetaling/waarborgsom binnen 5 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst op de derdengeldenrekening van de notaris;
– De verkoper geeft de voorkeur aan overdracht via een van de notarissen van Notariskantoor Moerdijk. Indien u als koper gebruik wilt maken van een andere notaris, ontvangen wij graag de naam van deze notaris;
– Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, Curaçaose sedula of een Curaçaos rijbewijs).

U kunt uw bod uitbrengen door een e-mail te sturen, dit kan alleen door hier te klikken. Let op, Livinggoed of de verkoper doen geen tegenbod, daarom is het dus niet mogelijk om later met een ander bod te komen. Alle biedingen worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met andere aspirant-kopers.

Kiezen van een koper

De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Dit houdt in dat de verkoper de vrijheid heeft om zelf een koper te kiezen en niet gebonden is aan het hoogste bod. De verkoper maakt zijn keuze op basis van wat voor hem het meest gunstig is. Zo kan bijvoorbeeld een bod zonder aanvullende voorwaarden aantrekkelijker zijn dan de hoogste biedprijs.

Indien het hoogste bod voor de verkoper onvoldoende is, behoudt hij zich het recht voor om de verkoopprocedure aan te passen of de verkoop te annuleren.

Opstellen van de koopovereenkomst

Hierna wordt de koopovereenkomst opgesteld. Voordat de koopovereenkomst wordt ondertekend, dient de koper aan Livinggoed te laten zien hoe hij de aankoop financiert. Dit dient schriftelijk te worden aangetoond aan de hand van documenten zoals een kopie van een bankafschrift, een jaarverslag van de onderneming en/of een bewijs van financieringsaanvraag. Dit is een wettelijke verplichting waar elke makelaar op Curaçao zich aan moet houden, zoals geregeld in de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties (LvMOT).

Daarnaast dient de koper een adresverificatie aan te leveren, zoals een factuur of een uittreksel van de burgerlijke stand waarop het adres en de naam van de koper vermeld staan. Dit is eveneens een wettelijke verplichting op Curaçao waaraan elke makelaar zich dient te houden, zoals geregeld in de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening (LID).

Daarnaast moet de koper een adresverificatie aanleveren. Dit is een bijvoorbeeld een factuur of uittreksel van de burgerlijke stand met daarop het adres en de naam van de koper. Dit is een wettelijke verplichting op Curaçao waar elke makelaar op Curaçao zich aan moet houden, dit is geregeld in de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening (LID).

Het is niet mogelijk om het object te kopen zonder het aanleveren van de documenten inzake de LvMOT en de LID.

Nadat alle compliance werkzaamheden door Livinggoed zijn afgerond ontvangt de koper het concept van de koopovereenkomst.

Ondertekening van de koopovereenkomst

De ondertekening van de koopovereenkomst vindt in principe plaats bij het object, maar kan op verzoek van de koper ook op afstand geschieden. Het object wordt verkocht ‘as is’, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoper zal geen verdere actie ondernemen met betrekking tot het object; er zullen bijvoorbeeld geen schoonmaakwerkzaamheden worden verricht of materiaal worden verwijderd

Na ondertekening heeft de koper wettelijk 3 dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. Hierna is het niet meer mogelijk om de koop te herroepen. Het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen leidt tot een boete van 10% van de overeengekomen prijs.

Overdracht

Indien alles goed verloopt en alle betalingen zijn voldaan, vindt de overdracht (juridisch en feitelijk) plaats bij het tekenen van de akte van levering op het kantoor van de notaris.

De verkoper beschikt niet over sleutels om het object te openen of af te sluiten, dus er zal geen sleuteloverdracht plaatsvinden. Na de overdracht kan de koper op eigen kosten een slotenmaker inschakelen om sloten te plaatsen of te vervangen.

Voorwaarden

 1. Het betreden van het terrein geschiedt volledig op eigen risico.  Livinggoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of personen. 
 2. Op het terrein bevinden zich onder andere maribomba’s en vleermuizen. Wees voorzichtig, aangezien maribomba’s kunnen steken wanneer ze zich bedreigd voelen.
 3. Het object bevindt zich binnen een erfenis, waarbij de verkopers, zijnde de erfgenamen en de vereffenaar, onbekend zijn met het object of er al geruime tijd niet meer zijn geweest geweest. Hierdoor ontbreekt het de verkopers aan voldoende of enige kennis van het object. Derhalve kunnen de verkopers niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die hieruit voortvloeit.
 4. Livinggoed heeft geen contact gehad met de laatste bewoner, de erfgenamen of de erflater van het object, waardoor onze kennis over het perceel en de woning beperkt is. Livinggoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 5. De verkoper is minder bekend met het object dan gebruikelijk en kan potentiële kopers daarom niet informeren over de staat van het object of andere relevante zaken die een koper zou moeten weten.
 6. De levering van stroom en water is beëindigd. Het aanvragen van de levering van water en elektra is voor rekening en risico van de koper. De koper aanvaardt het risico dat de (elektrische) installatie(s) mogelijk opnieuw gekeurd moet worden.
 7. Livinggoed maakt niet bekend wie het object uiteindelijk heeft gekocht of voor welke prijs het object is verkocht.
 8. Livinggoed en de verkoper behouden zich het recht voor om op elk moment de verkoop te staken.
 9. Livinggoed en de verkoper behouden zich het recht voor om op elk moment de verkoopprocedure te wijzigen of de voorwaarden aan te passen.
 10. De verkoper heeft het recht van gunning. Dit betekent dat de verkoper niet verplicht is om het hoogste bod te accepteren, maar kan kiezen voor de meest gunstige voorwaarden.
 11. Biedingen moeten altijd in absolute getallen worden uitgebracht, bijvoorbeeld ANG 150.000. Biedingen zoals ‘ANG 1.000,- boven het hoogste bod’ zijn niet geldig.
 12. Indien de verkoper het object niet (tijdig) kan leveren vanwege bezwaren of beslagen op het object, kan hem geen boete worden opgelegd en kan eventuele schade niet op hem worden verhaald.
 13. De leggerwaarde (grondslag voor bepaling van de OZB) is onbekend.
 14. De betaling van de koopsom vindt plaats via het kantoor van de notaris. Betaling is alleen mogelijk door middel van een bankoverschrijving. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een betaling met contant geld te doen.

 

Wegaanzicht Kaya Kokolishi 36
Aanzicht vanaf de weg

aanzicht voorkant woning Kaya Kokolishi 36
Vooraanzicht woning Kaya Kokolishi 36

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail of een bericht via WhatsApp.