• Kantoor +5999-8469195 | Mobiel +5999-5209195 | Vanuit NL 085 027 0037

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Livinggoed-makelaars omgaan met uw gegevens.    

Welke gegevens worden door Livinggoed vastgelegd?  

U verkoopt of verhuurt uw woning.

Wanneer u Livinggoed inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt Livinggoed de volgende gegevens vast:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. 

De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. 

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan.

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde 

Foto’s en video’s van de woning.   

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. 

Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum. Kopie sedula (identiteitskaart) en/of paspoort.

Of u opzoek bent naar een andere woning.

U bent opzoek naar een andere woning

Wanneer u Livinggoed inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt Livinggoed de volgende gegevens vast:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. 

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. 

Wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum. Kopie sedula (identiteitskaart) en/of paspoort.

Overige informatie die u aan Livinggoed verstrekt. 

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van Livinggoed.

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Livinggoed, dan kan Livinggoed de volgende gegevens vastleggen:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. Kopie sedula (identiteitskaart) en/of paspoort.

Gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum. 

De reden van huur of koop. 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. 

Gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs. 

Overige informatie die u aan de Livinggoed verstrekt.  

Waar gebruikt Livinggoed deze gegevens voor?  

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Livinggoed gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Marktplaats, sociale media (Facebook, Instagram, etc.), op de website van Livinggoed of in verkoopbrochures.

Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).  

Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw Livinggoed zijn dienstverlening kan verbeteren. 

Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Livinggoed; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Livinggoed. 

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van Livinggoed.

De Livinggoed makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht. 

Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Livinggoed zijn dienstverlening kan verbeteren. 

Toegang tot gegevens   

Livinggoed heeft toegang tot uitwisselingssystemen in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van Livinggoed hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Livinggoed verstrekt bepaalde gegevens uit het uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

FIU (Financial Intelligence Unit), voorheen MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)

Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen. 

Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten. 

Landsontvanger, voor het vaststellen van WOZ-waardes. 

Het Ministerie VVRP, voor onderzoek naar de woningmarkt. 

Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden. 

Banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio). 

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. Livinggoed heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn  

Livinggoed zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering  

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u richten aan Livinggoed onder vermelding van uw naam en adres. Livinggoed zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Livinggoed de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?  

Livinggoed neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Livinggoed.

 Livinggoed Real Estate

info@livinggoed.com